Uw boekhouding en fiscaliteit

Diensten

Boekhouding

Dankzij de jarenlange expertise van ATC Services is uw boekhouding er in goede handen. ATC verzorgt uw boekhouding van A tot Z:

 • Inboeken van aankoop-, verkoop-, financiële, en diverse stukken
 • BTW-verplichtingen: maandelijkse/kwartaal BTW-aangifte, jaarlijkse BTW-klantenlisting, intracommunautaire opgave
 • Opmaak en neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België
 • Opmaak en bespreking tussentijdse balansen/resultatenrekeningen
 • Intrastat aangifte en andere statistische aangiften
 • Vertegenwoordiging/ondersteuning bij controle (belastingen, BTW, sociale inspectie,…) als gevolmachtigde

Dankzij een efficiënte en duurzame samenwerking kan u zich volledig op uw onderneming en klanten richten.

Fiscaliteit

ATC Services haalt het meeste uit uw bedrijf en optimaliseert de belastingen voor uw onderneming. Hierbij verlenen wij fiscaal advies om uw bedrijf volop te laten groeien en evolueren. Wij staan u bij op vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, registratierechten, successierechten, enz. Dankzij onze samenwerking met notarissen, revisoren, advocaten en andere specialisten kunnen wij u steeds een correct advies verlenen op basis van de laatste fiscale evoluties.

Een greep uit onze fiscale dienstverlening:

 • Opmaak en indiening fiscale aangifte (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners)
 • Opmaak en indiening aangifte in de bedrijfsvoorheffing
 • Fiscale optimalisatieberekeningen
 • Berekening belastingen en voorafbetalingen
 • Opmaak en indiening fiscale fiches
 • Selectie optimale vennootschapsvorm
 • Fiscale advisering

Startersbegeleiding

Starters bieden wij een gratis intake gesprek en eerstelijnsadvies.

Indien gewenst verzorgen wij de volledige opstart van uw eenmanszaak of vennootschap:

 • Begeleiding/opmaak financieel plan
 • Begeleiding opmaak ontwerp/verlijding notariële akte
 • Vestigingsgetuigschriften
 • Ondernemingsnummer
 • Registratienummer
 • Erkenningnummer
 • Verplichte aansluitingen (sociale kas voor zelfstandigen, loonadministratie,…)
 • Eventuele aanvraag van of begeleiding bij mogelijke subsidies
 • Begeleiding bij aanvraag van kredieten / leasing / renting

Bedrijfsadvies

ACT Services biedt ondermeer volgende advisering voor startende en gevestigde ondernemers:

 • Selectie optimale vennootschapsvorm
 • Advies en begeleiding bij overname van een zaak
 • Advies en begeleiding bij fusies
 • Advies en begeleiding bij verkoop of nalaten van een zaak (vb. bij opvolger in familie)
 • Advies en begeleiding bij ontbinding of vereffening van vennootschappen
 • Opmaak allerhande overeenkomsten (handelshuurovereenkomst, …)
 • Fiscaal-, juridisch-, sociaal- en vennootschapsrechterlijk advies

Interim management

Interim management is het aanbod van ervaren, hoog opgeleide, onafhankelijke professionals die worden ingehuurd om specifieke opdrachten binnen een onderneming uit te voeren gedurende een vooraf overeengekomen periode.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de tijdelijke vervanging van uw interne boekhouder die in zwangerschapsverlof gaat, het plaatsen van een financiële verantwoordelijke in uw managementteam totdat u een vaste CFO gevonden heeft, of het aanleveren van een ervaren expert om uw boekhouding op te starten in een nieuwe vennootschap en nadien een vaste interne boekhouder voor uw zaak op te leiden.

De interim manager werkt doorgaans bij u ter plaatse. De werkregeling kan in onderling overleg afgesproken worden.